Härlig ledighet – definitioner i svenska språket

På förekommen anledning – en liten rekapitulation kring några begrepp i det svenska språket och innebörden i dessa.

Pension = Om (årligt) belopp (förr betraktat ss. underhåll, numera vanl. ss. löne­förmån), utgående till befattningshavare som efter viss (längre) tids tjänstgöring (på grund av uppnådd viss ålder  erhållit avsked från sin befattning; äv. om (årligt) belopp som utgår till delägare i för ändamålet inrättad kassa l. förening l. anstalt l. till innehavare av för ändamålet avsedd försäkring i överensstämmelse med reg­lerna för kassan l. försäkringen osv.; äv. i ut­vidgad anv., om sådant (statligt l. privat) un­derstöd (avseende att bereda försörjning på ålderdomen l. vid varaktig oförmåga till arbete) som är att jämföra med pension (i ovan an­givna betydelser)

(Källa: SAOB)

Semester = periodiskt (vanl. årligen) återkommande (med avs. på tidsutsträckning varierande) ledighet från arbete l. tjänst med (delvis) bibehållen lön; urspr. om sådan ledighet för officerare, sedermera äv. för vissa civila tjänstemän, numera om sådan i lag l. gm överenskommelse mellan arbetsgivare o. ar­betstagare fastställd årlig ledighet med bibehållen lön.

(Källa: SAOB)

Tjänstledighet = gm särskilt beviljande av chef o. d. (utöver semester) tillfälligtvis befriad från tjänst(göring) (helt l. delvis o. under överenskommet så l. så lång tid, förr ofta endast med bortfall av tjänstgöringspengar, numera vanl. utan lön)

(Källa: SAOB)

Sjukdom (påföljande sjukskrivning) = Ett tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Man kan skilja mellan sjukdom där objektivt uppmätbara patologiska förändringar föreligger, och sjukdom utan objektivt påvisbara orsaker.  WHO har definierat friskt som frånvaro av ohälsa och sjukt är närvaro av ohälsa. Den som i sitt samhälle har ett som sjukdom definierat tillstånd ges, genom att uppfylla definitionens krav, rätt att inta en sjukroll och avlastas skyldigheter som andra individer i samhället har.

Naturalförloppet är hur en sjukdom, åkomma eller skada genomsnittligt utvecklas om den inte behandlas alls. LBehandling avser ofta att göra utvecklingen av sjukdomer mer gynnsam än det som naturalförloppet skulle ge. En del sjukdomar (t ex Alzheimer, ALS, MS, Parkinson, diabetes m. fl.) har ett ogynnsamt naturalförlopp som inte går att bryta mer än tillfälligt.  Några av dessa kan emellertid med rätt behandling dämpas till den grad att den drabbade kan leva ett normalt eller nästan normalt liv.

Sjukpenning är en del av sjukförsäkringen i Sverige. Den utbetalas till vissa personer vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.

(Källa: Wikipedia)

Några frågor på det?
Inte? Då räknar jag kallt med att inga fler personer jämställer sjukskrivning med ”härlig ledighet” och börjar prata om hur skönt det ska bli när de själva får semester, eller talar om mig i samma andetag som kollegor som gått i pension eller tagit tjänstledigt.

En sjukdom är ett tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Den vetenskap som behandlar sjukdomar hos människan heter medicin, och sjukdomar hos djur behandlas inom veterinärmedicinen. Sjukdomar som i hög grad ärvs från förälder till barn har sin grund i förändringar i arvsmassan och kallas genetiska sjukdomar. De flesta sjukdomar, såväl fysiska som psykiska, beror dock på ett samspel mellan arv och miljöfaktorer.

Man kan som i engelskan skilja mellan sjukdom där objektivt uppmätbara patologiska förändringar föreligger, disease, och sjukdom utan objektivt påvisbara orsaker, illness, som betyder ”att må dåligt”. Sverige har anslutit sig till FN-organet WHO:s definition på av vad som är sjukt respektive friskt. WHO har definierat friskt som frånvaro av ohälsa och sjukt är närvaro av ohälsa. Acceptansen av all ohälsa som sjukdom har härmed ökat. Vanliga och normala symptom vid naturliga livskriser har därmed kommit att definieras som sjukdom.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s